Home / Novinky / Tepovanie je profesia

Tepovanie je profesia

Podstatou a cieľom tepovania je dopraviť do čalúnenia, alebo koberca dostatočne množstvo kvalitného saponátu rozpuzteného v teplej vode, následne rozniesť po celej ploche v takom množstve, aby povrchový materiál nebol príliš mokrý a stĺpec vody neklesol príliš nízko do vnútra napr. sedacej súprav, následne prichádza proces mechanického odstraňovania nečistoty pomocou špeciálne upravených kief (vyvíjané za značnej pomoci našej spoločnosti), prípadne pomocou rotačných kefových zariadení v prípade kobercov, ktoré má za následok, že sa na povrchu materiálu vytvorí špinavá pena, ktorú je nutné z celej plochy dôkladne odsať dostatočne rýchlo, aby rozpustená špina nevznikala príliš hlboko do čalúnenia prípadne koberca!

Ak však vnikne je žiaľ koniec! Ale len pre tých „profíkov rychločističov“, ktorí ešte vynechajú vysávanie pred procesom tepovania, odpustia si aj mechanické kartáčovanie, veď čo chémia to „rozpustí aj sama“, aj napriek tomu, že každý výrobca saponátu, či strojových zariadení pre tento obor uvádza, že je nutným krokom po aplikovaní saponátu, ruka v ruke prejsť k tzv. „refresh-u“, alebo preprania čistou vlažnou vodou čo znamená v praxi, ešte raz všetko pretepovať čistou vodou a následne dôkladne a precízne odsať aj zbytkovú vodu a chémiu, čím prichádza k zneutralizovaniu saponátu. Tento záverečný proces úmyselne vynechá veľa ľudí, lebo je to podstatne náročnejšie na vyloženú energiu a čas. Následkom úmyselného vynechania tohto kroku je trvalé poškodzovanie Vášho majetku zbytkovou chémiou, ktorá aj po zaschnutí má okrem iného za následok to, že viaže na seba chemickým procesom nečistoty a špinu aj v suchom stave z čoho vyplýva extrémne rýchle znovu-znečistenie a naviac vynechanie refreshu ohrozuje zdravie každého živého organizmu!

Myslíte že je čas vytepovať? Ihneď kontaktuje profesionálne tepovanie v Bratislave.

Pekný deň praje Verve, s.r.o.

Top