Home / Novinky / Ako odstrániť žuvačku z koberca?

Ako odstrániť žuvačku z koberca?

Rozžuvané žuvačky je možné vidieť na každom verejnom priestranstve, či už sú to chodníky alebo iné plochy po ktorých pravidelne chodia ľudia. Odhodiť žuvačku na chodník je žiaľ úplne bežná realita takmer v ktoromkoľvek štáte či spoločnosti. Je ľahšie žuvačku vypľuť ako hodiť do koša. Značne ťažšie je ju však dostať von a to nie len z betónového (či iného pevného porézneho materiálu), ale aj z koberca či inej látky. V tomto článku Vám ponúkame riešenie, ako správne odstrániť žuvačku z kobercovej či inej látkovej krytiny. Žiaľ, už na začiatku je nutné skonštatovať, že všetky spôsoby ako odstrániť žuvačku z koberca sú na chemickej báze. Ak ste sa dočítali, že bežné komerčné prostriedky je možné použiť na extrakciu gumovej hmoty z koberca, tak Vás musíme sklamať, žiaľ to nejde. Avšak dnešný trh ponúka minimálne dve cenovo dostupné techniky, ako žuvačku extrahovať z koberca.


Ako prvú variantu uvádzame zmrazenie žuvačky pomocou CO2 v spreji, resp. Oxid uhličitý, ktorý je možné zakúpiť aj u nás vo firme. Ako však s CO2 pracovať? Návod na prácu s plynom je jednoduchý. Na úvod si zoberieme sprej s CO2, vysávač alebo tepovač, a nakoniec polievkovú lyžicu. Netreba zabúdať, ideme žuvačku zmraziť, preto pozor na prsty a končatiny, kohútik spreju mierime výlučne na gumovú hmotu. Po dlhšom striekaní na žuvačku (cca. 4 sekundy), prestaneme zmrazovať a zoberieme lyžicu s ktorou jednoducho odlúpneme zmrazenú žuvačku z koberca. Zmrazená hmota by sa mala pomerne ľahko z koberca odstrániť. Následne použijeme vysávač či tepovač na odsatie zvyškov, ktoré sme odstránili. Upozorňujeme, že lyžicou môžu byť poškodené vlákna koberca, preto po odstránení žuvačky, nepokračujeme lyžicou, ale kefou na koberce. Nie vždy sa však žuvačka podarí odstrániť celkom.


Druhá možnosť je jednoduchšia, avšak prostriedok je na SK trhu veľmi ťažké dostať, je prakticky nedostupný. Jedná sa o chemické odstránenie žuvačky z koberca, pričom čistiaci prostriedok na báze kyseliny, žuvačku či inú hmotu rozpustí na tekutinu, ktorú treba hneď odsať. V prípade ak žuvačku neodsajeme tekutina zatvrdne a už ju nebude možné odstrániť vôbec. Tento druh čistenia Vám ponúka úplné odstránenie žuvačky, prípadne epoxidu z koberca.
Pevne veríme, že článok bol nápomocný a prajeme veľa šťastia pri čistení.


Tím Verve

Objednajte si ihneď tepovanie koberobercov vo Vašej firme či domácnosti.

Top